GLOB

»

Budynki

Budownictwo mieszkaniowe

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI

Budynek wielorodzinny wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy PESTALOZZIEGO 6  w Bydgoszczy

Hala

Inwestor: GRAFORM Bydgoszcz

Hala produkcyjno - magazynowa

Budownictwo mieszkaniowe

Inwestor: ARKADA Invest

Budynek wielorodzinny przy ulicy IKARA 6