GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Kanalizacja deszczowa

Inwestor:

Budowa ulicy Kutrowej i Mroteckiej - kanalizacja deszczowa wraz z separatorem w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Czarna Droga do ul. Kraszewskiego w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Tczewskiej w Bydgoszczy