GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Andersa, Posłusznego, Gieryna w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Gmina Jarocin

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami na rzecz gminy Jarocin w miejscowościach Mieszków i Siedlemin

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków do budynków mieszkalnych przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy