GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Białostockiej w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Modrakowej w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kablem energetycznym w rejonie ulic: Radosnej, Nastrojowej, Smętnej i Filmowej w Bydgoszczy