GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Wymiana sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Altanowej w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dobrzyńskiej, Wąbrzeskiej, Brzeskiej i Podleśnej w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Lawinowa, Pod Reglami, Jarużyńska w Bydgoszczy