GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieci zewnętrzne

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich

Budowa kanalizacji deszczowej, magistrali wodociągowej z przebudową sieci wodociągowej podczas remontu Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszcz

Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym w rejonie ulicy Rajskiej w Bydgoszczy

System podczyszczania ścieków

Inwestor: Wojskowy Szpital Kliniczny

Budowa podczyszczalni ścieków szpitalnych na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy