GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do posesji nr 2 w ulicy Konduktorskiej w Bydgoszczy

Pompownia wody

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa strefowej pompowni wody PM-1 przy ulicy Czeremcha w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzechwy