GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Kanalizacja

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jaskółczej w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci gazowej z przyłączami w ulicy Chmurnej w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Radosnej, Nastrojowej, Smętnej, Filmowej w Bydgoszczy