GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Wymiana sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu w ulicach: Makuszyńskiego, Prusa, Mglistej, Syrokomii, Tetmajera, Pochyłej, Nasypowej, Skwarnej, Ciepłej, Tęczowej, Gwieździstej, Wąbrzeskiej w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Podłużnej w Bydgoszczy

Wymiana sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Wymiana przewodów wodociągowych dz. Czyżkówko w ulicach: Byszewska,  Urodzajna, Koronowska,  Żnińska, Chojnicka, Nad Torem, Deszczowa, Gradowa, Przejazd, Podniebna, Siedlecka, Świekatowska, Skarbiewska, Buszkowska, Trzeciewiecka w Bydgoszczy