GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, ściekowej i sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Nakielska, Legnicka , Orzechowa, Owocowa, Dęblińska, Jędrzejowska, Radomska w Bydgoszczy

Przebudowa sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Przebudowa ulicznej sieci wodociągowej w ulicach Pielęgniarskiej i Ordynackiej w Bydgoszczy

Wymiana sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Orłowity w Bydgoszczy