GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Krasińskiego w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: P.H.P. DOMAT

Wykonanie przewodu wodociągowego do Zakładu Produkcyjnego P.H.P. "DOMAT" ul. Osiedle Rzemieślnicze 30 w Bydgoszczy

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nad Torem i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Torem w Bydgoszczy