GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa

Inwestor: Gmina Solec Kujawski

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią wód deszczowych  i sieci wodociągowej w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji  " Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe z uwzględnieniem przebudowy układu drogowego na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia i ul. Leśnej z torami kolejowymi w Solcu Kujawskim"

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pod Skarpą i Rydygiera w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami metodą przewiertu sterowanego w ul. Piaski w Bydgoszczy