GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Remont sieci wodociągowej

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Remont komór na sieci magistral wodociągowych w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego w ul. Gdańskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Mickiewicza w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

Inwestor: Gmina Osielsko

Wykonanie ulicznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej w ulicach Bydgoskiej, Smukalskiej, Mickiewicza, Pogodnej, Uroczej w Niemczu gmina Osielsko