GLOB

»

Wodociągi i kanalizacja

Kanalizacja deszczowa

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalarowej oraz budowa separatora zintegrowanego z osadnikiem w Bydgoszczy

Sieć wodociągowa

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Stamma, Kaczmarczyka, Sybiraków w Bydgoszczy

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Młyńska, Nadrzeczna w Bydgoszczy